yekün rastgele az laf bol kuru
Aug 27, 2014
1 note
cerrahi ameliye…

cerrahi ameliye…

Aug 5, 2014
0 notes

postmodern tıp etiği ihlalleri

Bu yazıda, yalnızca birkaç hafta içinde karşıma çıkan üç adet tıp etiği ihlalini paylaşacağım. Mümkün olduğunca üşenmeden Dünya Tıp Birliği Cenevre Bildirgesi ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü maddelerine atıfta bulunacağım. Bunu yapacağım, çünkü;

a)    Tıbbın geleneklerini ve onurunu eldeki her imkanla korumayı belirten Cenevre Bildirgesi maddesini,

b)   Tabip ve diş tabibinin, herhangi bir şahsın haysiyet kırıcı hücumlarına karşı meslektaşlarını koruyacağını belirten Tıbbi Deontoloji Tüzüğü maddesini şahsen benimsiyorum.

Başlayalım.

1. Soykırıma övgü ve özlem

Mesleki kimliği ile twitter hesabı bulunan kişi, soykırıma övgü ve özlem içindedir (Resim 1). Bu kişi tıp doktoru olmasa da tıp fakültesinde öğretim üyesidir ve insan araştırmaları ile ilgilenen bir etik kurulda üyedir. Bu bakımdan yukarıdaki mevzuata de facto uymak zorundadır. Ayrıca etik kurul üyesi sıfatı ile Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi’ne de uymayı kabul etmiştir. Soykırımcı tavrı ile;

a)    İnsan hayatına saygı duyulmasını ve hastalar arasında ayrımcılık yapılmamasını belirten Cenevre Bildirgesi maddelerini,

b)   İnsan sağlığına, hayatına ve şahsiyetine ihtimam ve hürmet gösterilmesini ve yine hastalar arasında ayrımcılık yapılmamasını belirten Tıbbi Deontoloji Tüzüğü maddesini,

c)    İnsan sağlığını, esenliğini ve haklarını korumayı ve geliştirmeyi belirten Helsinki Bildirgesi maddesini ihlal etmektedir.

Yazıların ifşasından sonra twitter hesabını kapatan bu kişinin, tüm görevlerinden derhal alınması gerekmektedir. Twitter hesabından kişisel fikirlerini dile getirdiği şeklinde bir savunmaya karşı kişinin, kişisel bilgilerine yalnızca mesleki sıfatlarını yazdığına dikkat edilmelidir. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, ‘tabip ve diş tabibi sanat ve mesleğinin icrası dışında dahi olsa, meslek ahlâk ve adabı ile telif edilemeyen hareketlerden kaçınır’ buyurmaktadır.

image

2. Meslektaşlara karşı ayrımcılık

Hekimleri temsilen kurulan bir platformun twitter hesabından Türkiye’de çalışacak yabancı doktorlara karşı çeşitli suçlamalar ve ‘işgalci’ sıfatı yöneltilmektedir (Resim 2). Platform, bu hareketi ile hekimleri temsil iddiasını çürüttüğü gibi;

a)    Meslektaşların kardeş bilineceğini belirten Cenevre Bildirgesi maddesini,

b)   Meslektaşları kötüleyecek ve küçük düşürecek tavır ve hareketlerde bulunulamayacağını belirten Tıbbi Deontoloji Tüzüğü maddesini ihlal etmektedir.

Bu yazıları yazan her kimse, bulunup soruşturulmalı ve ceza görmelidir.

 image

3. Sağlık uygulamalarının ayrımcılık için kullanılması

Tunceli Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yazılan bir yazıda, ‘Sağlıklı Yaşam ve Hareket Yılı’ etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanları, din adamları, imamlar ve cemaatin katılımı ile il müftülüğünden cem evine kadar ‘Din adamları, İmamlar ve Cami Cemaati ile Yürüyoruz’ temalı bir yürüyüş düzenleneceği ve bu yürüyüşe Tunceli Kamu Hastaneleri Birliği’nin tüm personelinin katılımının sağlanması buyurulmaktadır (Resim 3). Yazının altındaki imza bir hekime aittir. Sağlık bahaneli bir yürüyüş adı altında ayrımcı bir eylemin/kışkırtmanın örgütlendiği açıktır. Bu konuda iyi niyetli açıklamalara yer yoktur. Bu yazının sorumluları;

a)    Tıbbi bilgilerin, insan haklarını ve sivil özgürlükleri ihlal için kullanılamayacağını belirten Cenevre Bildirgesi maddesini,

b)   İnsan sağlığına, hayatına ve şahsiyetine ihtimam ve hürmet gösterilmesini belirten Tıbbi Deontoloji Tüzüğü maddesini ihlal etmektedir.

Yazının sorumluları soruşturulmalı ve ceza görmelidir.

image  

Tıp etiği ihlalleri, yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere günümüzde de çeşitli biçimlerde ve özellikle ayrımcılık adına devam etmektedir. Mesleğine ve onun kurallarına saygı duyan bir hekim olarak, bu ihlalleri ifşa etmeyi görev sayıyorum. Tıp etiği ihlallerinin soruşturulmasında sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumları da sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum.

Jul 26, 2014
1 note
ibret vesikası olarak dursun burada.

ibret vesikası olarak dursun burada.

Mar 8, 2014
0 notes
Feb 23, 2014
0 notes
Feb 9, 2014
0 notes
Feb 9, 2014
0 notes
at kafasına kitsch kondurmuşlar.

at kafasına kitsch kondurmuşlar.

Jan 17, 2014
0 notes
Dec 22, 2013
1 note
Nov 22, 2013
0 notes
Nov 9, 2013
8 notes
Nov 9, 2013
1 note
Nov 8, 2013
0 notes
her boku bilen, tek referanslı adamlar…

her boku bilen, tek referanslı adamlar…

Nov 6, 2013
1 note
charlie’s rabia…

charlie’s rabia…

Oct 31, 2013
0 notes
Navigate
« To the past Page 1 of 56
About
Subscribe via RSS.
Creative Commons License
This work by azlafbolkuru.tumblr.com is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at azlafbolkuru.tumblr.com.